O hodowli / About us

Mieszkamy we wsi Pabianice k/Częstochowy, położonej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pozwala to całej naszej rodzinie cieszyć się pięknem krajobrazu i bliskim kontaktem z przyrodą. Wszystkie żyjące w naszym obejściu zwierzęta (niezależnie od gatunku) są pełnoprawnymi członkami naszego rodzinnego stada.

NASZA HODOWLA

Zajmujemy się hodowlą psów stróżujących, które jednocześnie są oddanymi psami rodzinnymi, bezgranicznie przywiązanymi do swoich właścicieli, a zwłaszcza do dzieci. Przy doborze rodziców kładziemy szczególny nacisk nie tylko na doskonały wygląd, ale także na charakter i temperament, aby nasze szczenięta w pełni odpowiadały wzorcowi fizycznemu i psychicznemu swoich ras. Bardzo ważne jest również zdrowie. Wszystkie psy, które kwalifikujemy do hodowli przechodzą dokładne badania. Dużym atutem hodowli jest bardzo wczesna socjalizacja szczeniąt. Pracujemy z nimi niemal od samego urodzenia. Dzięki temu pieski są odważne i pewne siebie, ale przede wszystkim od samego początku mają wdrukowaną w psychikę chęć współpracy z człowiekiem. Oczywiście mają także kontakt z innymi zwierzętami. Staramy się "tworzyć" psy, które przynoszą wiele satysfakcji osobom pragnącym spróbować swoich sił na wystawach, ale jednocześnie takie, które nie tracą swych walorów użytkowych.

We live in the village of Pabianice located near Częstochowa, in the region of Częstochowa- Cracow Jura. Due to this fact, our family enjoys beautiful landscapes and spends spare time close to nature. All animals living with us (regardless of the species) are full members of our family.

OUR BREEDING

We breed guard dogs which also prove true family friends, loyal to their owners, especially children. While choosing the parent dogs we place emphasis not only on great appearance of dogs but also on their character and correct temper. This kind of selection allows us to breed puppies to meet physical and mental standards. Health is very important to us, so all animals we use to breeding are strictly tested. The "trump card" of our breeding station is early socialization of puppies. We start education of our dogs almost from the first days of their life. Due to this fact the puppies are brave, self- confident and, what is more, they gladly cooperate with humans. All whelps also come into contact with other animals. We are trying to "create" dogs which will mostly satisfy people interested in taking part in dog shows but also those looking for dogs’ useful features.

Do góry