Collie Rough » Aktualne mioty / Puppies

Aktualne mioty / Puppies

Następny miot owczarków planujemy latem 2021.
Lista chętnych na maluchy jest już otwarta.

We plan the next collie litter in summer 2021.
The booking list is already open.

Do góry